Kirjaclub

HIstoria

Kirjaclub rf inledde sin verksamhet i huset Kirja i Kronohagen år 2007. Redan från början har verksamhetsidén varit att erbjuda klubbutrymmen för gourmeter och cigarrvänner. Behovet av lämpliga utrymmen blev akut när rökning förbjöds i restauranger. Ett lämpligt utrymme hittades i andra våningen i huset Kirja där det pågått restaurangverksamhet under olika former sedan 1935. Klubben erbjöds utrymmen både i andra våningen och i nedre våningen. I nedre våningen finns ett mötesrum samt skåputrymmen för klubbens medlemmar. Klubbutrymmet som har vacker urban havsutsikt, ett restaurangkök, en väl tilltagen sal med bord och soffgrupper och stor sommarterass. Vad mer kan man önska sig?

Vid grundadet av klubben anslöt sig över hundra personer till Kirjaclub. Efter det har medlemsantalet ökat stadigt och innefattar nu cirka 260 personer från Finland och utlandet. Under årens lopp har vi erbjudit våra medlemmar en mängd aktiviteter i enlighet med vår verksamhetsidé.
Den populäraste evanemanget är vår årsfest som brukar ordnas i festsalen i nedre våningen. Festsalen kan inrymma 120 personer. Mindre evanemang ordnas i andra våningens klubbutrymmen.

För klubbverksamhet ansvar en årligen vald femmanna styrelse tillsammans med vår klubbmästare. Styrelsen ansvarar för vår programkalender.

Klubbens medlemmar har från början kunnat beställa cateringservice från klubbens egen catering. Många festligheter har medlemmarna ordnat för sig själva: födelsedagar, bemärkelsedagar, kompiskvällar mm. Helt i privat syfte kan inte alla klubbutrymmen hyras, alltid måste det finnas plats även för övriga medlemmar.


Endel av medlemmarna nyttjar klubbens utrymmen för att jobba på distans. Till disposition står även mötesrummet i nedre våningen som kan hyras för eget bruk.